Strona w budowieUniwersytet Warszawski
Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UW
Klub Absolwenta UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

e-mail: kontakt@absolwent.uw.edu.pl
tel. (22) 55 20 728

Biuro znajduje się w oficynie Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, Krakowskie Przedmieście 32, klatka E, parter
nr 17 na mapie